• ASTE és una empresa que presta la més àmplia i eficaç gamma de serveis per a la indústria des de fa 40 anys.
  • ASTE aporta una àmplia experiència en l’àmbit industrial, i destacant en diferents sectors com l’alimentari, paperer i del cartó, alimentació animal, cosmètica, automoció, construcció i en la indústria en general.
  • ASTE amb la seva àmplia experiència és capaç d’escometre els desafiaments dels nostres clients, mitjançant la nostra gestió en enginyeria, fabricació, muntatge i manteniment en l’àmbit industrial, afegint valor al procés.
    Per a això ASTE compta amb equips autònoms i altament qualificats, capaços de gestionar els recursos i garantir els més alts estàndards de qualitat dels nostres clients.
  • ASTE està compromesa a assegurar la Seguretat i Salut en el Treball. És per tant que és un pilar dels nostres procediments l’objectiu de garantir el benestar de cadascun dels seus membres i inserir una política preventiva activa i eficient.
  • Tot el personal de ASTE forma part d’un programa actiu de formació, amb la finalitat de garantir qualsevol projecte en el qual participa.
  • ASTE posseeix un eficient sistema de gestió de residus, a través de diferents col·laboradors autoritzats