ASTE té una dilatada experiència en la realització d’instal·lacions de fluids:

  • Instal·lació de canonades de tipus industrial, alimentari i farmacèutic.
  • Fabricació de plataformes, escales, passos de gat, estructures, etc.
  • Muntatges mecànics especialitzats de sistemes de fluids en plantes de papereria, alimentació i cosmètica.
  • Construcció en camp de tancs de superfície tant en acer al carboni com en acer inoxidable.
  • Taller de prefabricació i caldereria.
  • Fabricació de caldereria lleugera i pesada, sitges, tremuges, dipòsits, tant en acer al carboni com en acer inoxidable.