ASTE gestiona tots els recursos necessaris amb la finalitat d’optimitzar tots els processos necessaris, amb la finalitat de corregir, prevenir i predir les avaries, garantir la disponibilitat, fiabilitat i utilització eficient de les instal·lacions, amb l’objectiu de minimitzar els costos.

Concebem el manteniment industrial com un sistema complex de gestió optimitzada de recursos tècnics i organitzatius El nostre concepte té com a objectiu corregir, prevenir i predir les avaries, garantir la disponibilitat, fiabilitat així com una utilització eficient de les instal·lacions.

Un dels nostres pilars per a aconseguir els nostres objectius, és en tot moment donar compliment als procediments interns dels nostres clients, sense perdre de vista en cap moment els criteris de seguretat, qualitat i compatibilitat mediambiental.

20200804_115253

Especialitats

Desenvolupament i implementació de plans de manteniment

Manteniments preventius i predictius

Manteniment mecànic i electro-mecànic

Manteniments per administració

Parades tècniques

Anàlisi d'equips