ASTE, S.L. comença la seva activitat empresarial en 1987 liderada pel seu fundador Ángel Segura La principal activitat desenvolupada durant els primers anys se centra en els serveis tècnics en electromecànica, especialment vinculada al sector industrial a Catalunya, mitjançant la realització de projectes i l’assistència tècnica a la indústria en la zona de Valls, tenint com a referència clients com Ursa Ibèrica i Poliglas.

En la dècada dels 90 es van realitzar importants col·laboracions i prestació de servei a la Fàbrica de Moneda i Timbre, també incrementa notablement la seva activitat en la indústria comarcal Ja en el canvi de segle ASTE es consolida com a empresa de serveis tècnics a la indústria a la comarques de Tarragona, desenvolupant activitats de manteniment, muntatge, fabricació i posada en marxa de maquinaria industrial, tant a nivell mecànic com elèctric en empreses com Extrudal, Hydro Extrusió, Lear Corporation, Tyco, Tesalca, Rexam o Monix.

Actualment ASTE, es troba present en la indústria, centrant la seva activitat a la província de Tarragona principalment, tenint com a principals clients a empreses com Essity, Europastry, CESPA, Ferrovial, Hormipresa, Lear Corporation, Mahle Behr Spain, Goma Camps, Verallia Spain, Bergé Logistics, Fluvitex, Pastisfred Montblanc, Griffith foods, Colomer Group, etc.